Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cần kích hoạt mã thẻ tại website: https://avits.edu.vn/

Bước 2: Truy cập vào khu vực kích hoạt mã

Truy cập trực tiếp vào đường dẫn : https://avits.edu.vn/Orders/Cart

Chú ý : Nạp 12 mã số thẻ và 3 mã CVC theo ô hướng dẫn – Nhấn “Nạp thẻ” để hoàn thành . Thời gian học sẽ được tính từ ngày nạp thẻ. Sau khi nạp thẻ thành công bạn được học toàn bộ chương trình trên website: https://avits.edu.vn/

Lưu ý : Mỗi tài khoản chỉ sử dụng trên 1 thiết bị cùng 1 thời điểm, nên học sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, không cho mượn tài khoản để tránh bị khóa tài khoản.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tới :

Hotline: 024 6257 3256 - 096 425 8282

hoặc địa chỉ email: info@avits.edu.vn