Mở phần mềm vào mục convert

Chọn video bạn muốn convert

Chọn thư mục bạn cần lưu rồi nhấn save.

Lưu ý Nhớ chọn định dạng là Video For YouTube HD hoặc có thể chọn Video For YouTube SD(dạng tiêu chuẩn) để dung lượng giảm hơn

Download Phần Mềm VLC