Cấp độ 1

 • Hộp bút 101

  200

 • Hộp bút 102

  200

 • ô-tô nhỏ 101

  200

 • ô-tô nhỏ 102

  200

 • Thước kẻ hươu cao cổ

  200

Cấp độ 2

 • Rubik tam giác

  400

 • Rubik vuông

  400

Cấp độ 3

 • Robot biến hình ô tô đồ chơi

  1000

 • robot biến hình ô tô đồ chơi 2

  1000